Fall / Winter Term - CIW / VT Bachelor
title type place time lecturer
Praktikum (P)
internship

An den beteiligten Instituten MVM, TVT, ITTK, LVT, ITC

exercise

Online via Zoom

exercise

Online via Zoom

seminar

Online via Ms-Teams

seminar

Online via MS-Teams

exercise
lecture

Online lecture via Zoom

lecture

Online lecture via ZOOM

lecture

Online lecture via Zoom