Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT
Begutachtete Veröffentlichungen 2020 - Gas-Partikel-Gruppe (GPS)
Titel Autor Quelle

T. Penner, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2020, 248, 117074

J. Zoller, J. Gulden, J. Meyer, A. Dittler

Aerosol Science and Engineering, 2020, https://doi.org/10.1007/s41810-020-00054-6

A.D. Schwarz, L. König, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2020, 142, 105523, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105523Begutachtete Veröffentlichungen 2019 - Gas-Partikel-Gruppe (GPS)
Titel Autor Quelle

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft 79, 2019, 79, Nr. 11-12, 443-450

T. Michler, J Dörnhöfer, D. Erforth, A. Heinz, K. Scheiber, P. Weber, N. Nowak, H. Kubach, J. Meyer, T. Koch, A. Dittler

SAE Technical Paper 2019-24-0158, 2019, doi: 10.4271/2019-24-0158

T. Penner, W. Heikamp, J. Meyer, A. Dittler

Chemie Ingenieur Technik, 2019, 91, No. 11, 1615-1622

T. Penner, J. Meyer, G. Kasper, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2019, 211, 697-703

H.E, Kolb, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2019, 225, 54-59

H.E. Kolb, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2019, 104, 121-129Begutachtete Veröffentlichungen 2018 - Gas-Partikel-Gruppe (GPS)
Titel Autor Quelle

L. Pasin, J. Meyer, D. Chati Seraphim, E. Eiche, G. Kasper

Coatings, 2018, 8, 217; doi:10.3390/coatings8060217

L. Pasin, J. Meyer, E. Eiche, F. Weis, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2018, 126, 180-190

A.D. Schwarz, J. Meyer,  A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2018, https://doi.org/10.1002/ceat.201800209

H.E. Kolb, A.K. Watzek, V. Zaghini Francesconi, J. Meyer, A. Dittler, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 123, 2018, 219-230

H.E. Kolb, R. Schmitt, A. Dittler, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2018, 199, 198-205Begutachtete Veröffentlichungen 2017 - Gas-Partikel-Gruppe (GPS)
Titel Autor Quelle

H.E. Kolb, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2017, 166, 107-114

S. Wurster, J. Meyer, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2017, 179, 542-549Begutachtete Veröffentlichungen 2016 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

E. Hontañon, J. Meyer, M. Blanes, V. Cambra, X. Guo, M. Masuhr, A. Muntean, L. Santos, H. Nirschl, E. Kruis

International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnologie, 2016, 4, DOI: 10.11159/ijtan.2016.003

O. Kurtz, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Technology, 2016, 39, No.3, 435-443Begutachtete Veröffentlichungen 2015 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

H. Wiegand, J. Meyer, G. Kasper

Toxicology in Vitro, 2015, 29 (5), 1100-1106

S. Wurster, J. Meyer,  E.H. Kolb, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2015, 152, 70-79

F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 2015, DOI: 10.1007/s11051-014-2824-1

C.J. Hotz, R. Mead-Hunter, T. Becker, A.J.C. King, S. Wurster, G. Kasper, B.J. Mullins

Journal of Fluid Mechanics, 2015, 771, 327-340

N. Neubauer, G. Kasper

Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2015, 12, 3, 182-188

L.C. Stoehr, P. Madl, M.S.P. Boyles, R. Zauner, M. Wimmer, H. Wiegand, A. Andosch, G. Kasper, M. Pesch, U. Lütz-Meindl, M. Himly, A. Duschl

Environmental Science and Technology, 2015, 49, 8721-8730

F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper

Materials, 2015, 8, 966-976, DOI: 10.3390/ma8030966

N. Merkel, C. Weber, M. Faust, K. Schaber

Fluid Phase Equilibria, 2015, 394, 29-37

S. Wurster, D. Kampa, J. Meyer, T. Müller, B.J. Mullins, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2015, 132, 72-80

R. Wernet, A.G. Schunk, W. Baumann, H.-R. Paur, M. Seipenbusch

Journal of Aerosol Science, 2015, 84, 14-20

N. Neubauer, J. Palomaeki, P. Karisola, H. Alenius, G. Kasper

Nanotoxicology, 2915, DOI: 10.3109/17435390.2015.1019585

D. Kampa, S. Wurster, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2015, 122, 150-160Begutachtete Veröffentlichungen 2014 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

S. Sigmund, E. Akgün, J. Meyer, J. Hubbuch, M. Wörner, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 2014, DOI: 10.1007/s11051-014-2533-9

M. Faust, M. Seipenbusch

Surface and Coatings Technology 2014, 259, 577-584

T. Müller, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2014, 77, 50-66

D. Kampa, S. Wurster, J. Buzengeiger, J. Meyer, G. Kasper

International Journal of Multiphase Flow, 2014, 58, 313-324

T.K. Müller, J. Meyer, E. Thébault, G. Kasper

Powder Technology, 2014, 253, 247-255

S. Sigmund, M. Yu, J. Meyer, G. Kasper

Aerosol Science and Technology, 2014, 48, 142-149Begutachtete Veröffentlichungen 2013 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

M. Faust, M. Enders, K. Gao, L. Reichenbach, T. Muller, W. Gerlinger, B. Sachweh, G. Kasper, M. Bruns, S. Bräse, M. Seipenbusch

Chemical Vapor Deposition, 2013, 19, 274-283-10, DOI: 10.1002/cvde.201207038

X. Guo, A. Gutsche, M. Wagner, M. Seipenbusch, H. Nirschl

Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 1559

M. Yu, A.J. Koivisto, K. Hämeri, M. Seipenbusch

Aerosol Science and Technology, 2013, 47, 427–434

M. Faust, M. Enders, M. Bruns, S. Bräse, K. Gao, M. Seipenbusch

Surface and Coatings Technology, 2013, 230, 284-289

F. Weis, R. Schneider, M. Seipenbusch, G. Kasper

Surface and Coatings Technology, 2013, 230,  93-100

R. Mead-Hunter, R.D. Braddock, D. Kampa, N. Merkel, G. Kasper, B.J. Mullins

Separation and Purification Technology, 2013, 104, 121-129

R. Mead-Hunter, A.J.C. King, G. Kasper, B.J. Mullins

Journal of Aerosol Science, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2013.03.009

N. Neubauer, M. Seipenbusch, G. Kasper

Annals of Occupational Hygiene, 2013, doi: 10.1093/annhyg/met007Begutachtete Veröffentlichungen 2012 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

B.J. Mullins, D. Kampa, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, 49, 48-50

M. Wild, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, 52 (Oct. 2012), 69-79

R. Mead-Hunter, T. Bergen, T. Becker, R. O’Leary, G. Kasper, B. Mullins

Langmuir, 2012, 28 (7), 3483-3488

G. Shi, T. Franzke, M.D. Sánchez, W. Xia, F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper, M. Muhler

CHEMCATCHEM, 2012, 4 (6), 760–765

S. Anand, Y.S. Mayya, M. Yu, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, Volume 52, October 2012, 18-32

J. Koivisto, M. Yu, K. Hämeri, M. Seipenbusch

Journal of Aerosol Science, 2012, Volume 47, May 2012, 58-69Begutachtete Veröffentlichungen 2011 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

C. Peineke, P. Davoodi, M. Seipenbusch, A. Weber, A. Schmidt-Ott

Journal of Nanoscience Nanotechnology, 2011,11, 8628-8633.

A. Binder, M. Seipenbusch

Applied Catalysis A, 2011, 396, 1-7

C. Eßmann, F. Weis, M. Seipenbusch, T. Schimmel, O. Deutschmann

Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2011, 225 (11-12), 1207-1224

M. Keller, G. Kreck, Y. Holzapfel, N. Neubauer, M. Seipenbusch

Kück, H.: 4M Association: 4M 2011, 8th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture. Proceedings: 8-10 November 2011, Stuttgart, Germany.
Singapore: Research Publishing, 2011
pp. 149-155
ISBN: 978-981-07-0319-6 (Buch)
ISBN: 978-981-07-0320-2 (CD-ROM)

F. Weis, K. Gao, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2011, 11 (9), 8313-8317(5)

H.-R. Paur, R. R. Cassee, J. Teeguarden, H. Fissan, S. Diabate, M. Aufderheide, W. G. Kreyling, O. Hänninen, G. Kasper, M. Riediker, B. Rothen-Rutishauser, O. Schmid

Journal of Aerosol Science, 2011, 42, 668-692

J. Jiang, M. Attoui, M. Heim, N. A. Brunelli, P. H. McMurry, G. Kasper, R. C. Flagan, K. Giapis, G. Mouret

Aerosol Science & Technology, 2011, 45, 480-492

J. Binnig, A. Bredin, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2011, 211, 275-279

A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

Chemical Vapor Deposition, 2011, 17 (1-3), 54-57

V. Goertz, F. Weis, E. Keln, H. Nirschl, M. Seipenbusch

Aerosol Science & Technology, 2011, 45, 1287-1293

N. Neubauer, F. Weis, A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Physics: Conference Series, 2011, 304 (1), doi:10.1088/1742-6596/304/1/012011Begutachtete Veröffentlichungen 2010 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

K. Savolainen, L. Pylkkänen, H. Norppa, G. Falck, H. Lindberg, T. Tuomi, M. Vippola, H. Alenius, K. Hämeri, J. Koivisto, D. Brouwer, D. Mark, D. Bard, M. Berges, E. Jankowska, M. Posniak, P. Farmer, R. Singh, F. Krombach,  P. Bihari, G. Kasper, M. Seipenbusch

Safety Sci., 2010, in press, DOI: 10.1016/j.ssci.2010.03.006

C. Peineke, P. Davoodi, M. Seipenbusch, A. Weber, A. Schmidt-Ott

J. Nanosc. Nanotechnol., accepted for publication 2010

G. Kasper, S. Schollmeier, J. Meyer

Journal of Aerosol Science, 2010, 41, 1167-1182

M. Seipenbusch, S. Rothenbacher, M. Kirchhof, H.-J. Schmid, G. Kasper, A.P. Weber

J. Nanoparticle Reseaerch, 2010, 12, 2037-2044

K. Savolainen, H. Alenius, H. Norppa, L. Pylkkänen, T. Tuomi, G. Kasper

Toxicology, 2010, 269, 92-104

M. Heim, M. Attoui, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2010, 41, 207-222

A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 7816-7821Begutachtete Veröffentlichungen 2009 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

G. Kasper, S. Schollmeier, J. Meyer, J. Hoferer

Journal of Aerosol Science, 2009, 40 (12), 993-1009

J. Hoferer, L. M. Hoffmann, J. Goebbels, G. Last, W. Weil, G. Kasper

Filtration, 2009, 9 (2), 147-154

N. Döring, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2009, 64/10, 2483-2490

F. Strauß, J. Hoferer, V. Heuveline, G. Kasper

Chemical Engineering & Technology, 2009, 32/2, 820-825

M. Seipenbusch, A. Binder

J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 20606-20610

A. Binder, M. Seipenbusch, M. Muhler, G. Kasper

Journal of Catalysis, 2009, 268 (1), 150-155

K. Reuter-Hack, G. Kasper, A.P. Weber

Applied Physics A, 2009, 95, 629-634

E. Hardy, J. Hoferer, D. Mertens, G. Kasper

Magnetic Resonance Imaging, 2009, 27/3, 393-400

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2009, 189/1, 108-114Begutachtete Veröffentlichungen 2008 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

J. Meyer, H. Umhauer, K. Reuter, A. Schiel, G. Kasper, M. Förster

Powder Technology, 2008, 180 (1-2), 57-63

M. Heim, B.J. Mullins, H. Umhauer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2008, 39/12, 1019-1031

M. Seipenbusch, A. Binder, G. Kasper

Ann. Occup. Hyg., 2008, Vol. 52, No. 8, 707-716

S. Rothenbacher, A. Messerer, G. Kasper

Particle and Fibre Toxicology, 2008, 5/9

H. Umhauer, J. Meyer, A. Schiel

Part. Part. Syst. Charact., 2008, 25, 119-135

D. Hoff, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2008, 180, 172-177 

Niklas Döring, Jörg Meyer, Gerhard Kasper

Powder Technology, 2008, 180, 203-209


Begutachtete Veröffentlichungen 2007 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

M. Seipenbusch, P. Toneva, W. Peukert, A.P. Weber

Part. Part. Syst. Charact., 24, 2007, 193-200 

B. J. Mullins, R. D. Braddock, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2007, 62, 6191-6198

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2007, 38, 325-332

A. Binder, A. Heel, G. Kasper

Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 48-54

A. Marquard

Aerosol Science & Technology, 2007, 41, 597-610

A. Marquard, J.  Meyer, G. Kasper

Aerosol Science & Technology, 2007, 41, 611-623

B.J. Mullins, A. Pfrang, R.D. Braddock, T. Schimmel, G. Kasper

Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 312, 333-340

M.A. Gabal, D. Hoff, G. Kasper

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, 89/1, 109-116

E.H. Hardy, J. Hoferer, G. Kasper

Powder Technology, 2007, 177 (1), 12-22

J. Hoferer, E. H. Hardy, J. Meyer, G. Kasper

Filtration, 2007, 7 (2), 154-158

K. Hinot, H. Burtscher, A.P. Weber, G. Kasper

Applied Catalysis B: Environmental, 2007, 71, 271-278

W. Xia, Y. Wang, V. Hagen, A. Heel, G. Kasper, U. Patil, A. Devi, M. Muhler

Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 37-41

G. Kasper, J. Binnig, J. Meyer

Filtration, 2007, 7 (1), 49-54

K. Reuter-Hack, A.P. Weber, S. Rösler, G. Kasper

Aerosol Science and Technology, 2007, 41, 277-283Begutachtete Veröffentlichungen 2006 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

B.J. Mullins, G. Kasper

Chemical Engineering Sciences, 2006, 61/18, 6223-6227

A.P. Weber, P. Davoodi, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 8/3-4 (2006), 445-453

J. Hoferer, M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering & Technology 29/7 (2006) 816-819

A. Marquard, J. Meyer and G. Kasper Journal of Aerosol Science, 2006, 37/9, 1052-1068

A. Marquard, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science 2006, 37,9, 1069-1080

M. Heim, B.J. Mullins and G. Kasper Aerosol Science and Technology, 2006, 40, 144-145
M. Heim, R. Wengeler, H. Nirschl and G. Kasper Journal of Micromechanics and Microengineering, 2006, 16, 70-76


Begutachtete Veröffentlichungen 2005 - Gas-Partikel-Systeme (GPS)
Titel Autor Quelle

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft,  65/4 (2005), 163-168

J. Binnig, N. Mao, J. Meyer, M. Hata, G. Kasper, C. Kanaoka

Filtration, 5/4 (2005), 253-258

A. Heel, G. Kasper

Aerosol Science and Technology, 39 (2005), 1027-1037

J. Meyer, A. Marquard, M. Poppner, R. Sonnenschein

Journal of Electrostatics 63 (2005), 775-780

M. Poppner, R. Sonnenschein, J. Meyer

Journal of Electrostatics 83 (2005), 781-787

A. Marquard, M. Kasper, J. Meyer and G. Kasper

Journal of Electrostatics, 2005, 63, 693-698
M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer and G. Kasper Magnetic Resonance Imaging, 2005, 23 (2), Sp.Issue, 341-342

M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer and G. Kasper

Filtration, 2005, 5 (1), 62-67
M. Heim, B. J. Mullins, M. Wild, J. Meyer and G. Kasper Aerosol Science and Technology, 2005, 39, 782 - 789


Begutachtete Veröffentlichungen 2019 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Ungerer, J., Thurm, A.-K., Meier, M., Klinge, M., Garnweitner, G., Nirschl, H.

Journal of Nanoparticle Research 21: 106-123 (2019)

Sonnick, S., Meier, M., Ross-Jones, J., Erlbeck, L., Medina, I., Nirschl, H., Rädle, M.

Applied Thermal Engineering 150: 1037-1045 (2019)

Schuhmann, S., Simkins, J.W,Schork, N, Codd, S.L,Seymour,J. D., Heijnen, M., Saravia, F.,Horn, H., Nirschl, H.,Guthausen

Journal of Membrane Science 570-571: 472-480 (2019)

Schork, N., Schuhmann, S.,  Nirschl, N., Guthausen, G.

Magnetic Resonance in Chemistry 57: 738-748 (2019)

Rudszuck, T., Förster, E., Nirschl, H., Guthausen, G.

Magnetic Resonance in Chemistry 57: 777-793 (2019)

Ross-Jones, F., Gaedtke, M., Sonnick, S., Rädle, M., H Nirschl, H., MJ Krause, M. J.

Computers & Mathematics with Applications (2019)

Rhein, F., Schmid, E., Esquivel, F., Nirschl, H.

." Chemie Ingenieur Technik 91(00): 1-10

Rhein, F., Nirschl, H.

Chemical Engineering & Science 207: 1278-1287 (2019)

Rhein, F., Ruß, F., Nirschl, H.

Collids and Surface A 572: 67-78 (2019)

Radel, B., Funck, M., Nguyen, T.H., Nirschl, H.

Chemical Engineering Science 196: 72–81 (2019)

Onorato, C., Gaedtke, M., Kespe, M., Nirschl, H., Schäfer, A.

Separation and Purification Technology 220: 206-2016 (2019)

Meyer, J. K., Almar, L., Asylbekov, E., Haselrieder, W., Kwade, A., Weber, A., Nirschl, H

Energy Technology (2019)

Meier, M., Sonnick, S., Asylbekov, E., Rädler, M., Nirschl, H.

Powder Technology 354: 45-51 (2019)

Lam, Z., Anlauf, H., Nirschl, H.

Separation and Purification Technology 221: 38-43 (2019)

Herrling, M. P., Lackner, S, Nirschl, H. ,Guthausen, G.,  Franzreb, M., Horn, H.

Annual Reports on NMR Spectroscopy: 163-213 (2019)

Haussmann, M., Claro Berreta, A., Lipeme Kouyi, G., Riviere, N., Nirschl, H., Krause, M. J.

Computers & Mathematics with Applications (2019)

Haussmann, M., Simonis, S.,  Nirschl, H., Krause, M. J.

International Journal of Modern Physics C (IJMPC) (2019)

Hammerich, S., Gleiß, M., Nirschl, H.

Chemie Ingenieur Technik 91(3): 215-227 (2019)

Gaedtke, M., Wachter, S., Kunkel, S., Sonnick, S., Rädler, M.,  Nirschl, H.,  Krause, M. J.

Heat and Mass Transfer: 1-3.(2019)

Förster, E., Fraenza, C. C., Küstner, J., Anoardo, E., Nirschl, H., Guthausen, G.

Measurement Science and Technology 137(673) (2019)

Balbierer, R., Gordon, R., Schuhmann, S., Willenbacher, N.,  Nirschl, H., Guthausen, G.

Journal of Materials Science (2019)

Radel, B., Funck, M., Nguyen, T. H., Nirschl, H

Chem Eng Sci (2019) 196: 72-81

               Begutachtete Veröffentlichungen 2018 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

R. Balbierer, R. Gordon, S. Schuhmann, N. Willenbacher, H. Nirschl,G. Guthausen
 

J Mater Sci (2019) 54:5682–5694

Vargas, M. A., Scheubner, M., Guthausen, G.

Polymer Composites published online 24 March 2017 (Wiley Online Library) 39: 3280-3288

Trunk, R., Marquardt, J.,Thäter, G., Nirschl, H., Krause , M. J.

Computers & Fluids 172: 621-631.

Schuhmann, S., Schork, N., Beller, K., Nirschl, N.,  Oerther, T., Guthausen, G.

AIChE Journal 64(11), 2018

Schuhmann, S., Simkins, J., Schork, N., Codd, S., Seymour, J., Heijnen, M., Saravia, F., Horn, H., Nirschl, H., Guthausen, G.

Journal of Membrane Science 570-571: 472-480, 2018

Schork, S., Schuhmann, S., Arndt, F., Schütz, S., Guthausen, G., Nirschl, H.

Mesoporous Materials 269: 60-64, 2018

               

Schork, N., Schuhmann, S., Nirschl, H., Guthausen, G.

Magnetic Resonance in Chemistry, 2018

Ross-Jones, F., Gaedtke, M., Sonnick, S., Rädle, M., H Nirschl, H., MJ Krause, M. J.

Computers & Mathematics with Applications, 2018

Räntzsch, V., Özen, M. B., Ratzsch, K., Stellamanns, E., Sprung, M.,  Guthausen , G., Wilhelm, M.

Macromolecular Materials and Engineering, 2018

Räntzsch, V., Haas, M., Özen, M. B., Ratzsch, K.-F., Riazi, K., Kauffmann-Weiss, S., Palacios, J. K., Müller, A. J., Vittorias, I., Guthausen, G., Wilhelm, M.

Polymer 145: 162-173 , 2018

               

Nathen, P., Gaudlitz,D., Krause, M. J.,  Adams, N. A.

J. Commun. Comput. Phys 23: 846-876, 2018

Nathen, P., Haussmann, M., Krause, M. J., Adams, N. A.

Computers & Fluids 172, 2018

Meier, M., Ungerer, J., Klinge, M., Nirschl, H.

Powder Technology 339: 801-808, 2018

               

Maier, M. L., Milles, S., Schuhmann, S., Guthausen, G., Nirschl, H., & Krause, M. J.

Computers & Mathematics with Applications 76: 2744-2757, 2018

Löbnitz, L., Böser, M., Nirschl, H.

." Chemie Ingenieur Technik 90(4): 464-471, 2018

Linke, C., Guthausen,G., Flöter, F., Drusch, S.

European Journal of Lipid Science and Technology 1700132: 1-8, 2018

Ligabue-Braun, R., Borguesan, B. , Verli, H., Krause, M. J., Dorn, M.

Journal of Computational Biology 25(4): 451-465, 2018

               

Laryea, E., Schuhardt,N., Guthausen, G., Oerther, T., Kind, M.

Microporous and Mesoporous Materials 269: 65-70, 2018

Klemens, F., Förster, B., Dorn, M., Thäter, G., Krause, M. J.

Computers & Mathematics with Applications, 2018

Klemens, F., Schuhmann, S., Guthausen, G., Thäter, G., Krause, M. J.

Computers & Fluids 166: 218-224, 2018

Kespe, M., Förster, E., Nirschl, H., Guthausen, G.

Applied Magnetic Resonance 49(7): 687-705, 2018

Höcker, S. B., Trunk, R., Dörfler, W., Krause, M. J.

Computers & Fluids 166: 152-162, 2018

Häffele, F., Jaros, D., Mende, S., Rohm, H., Nirschl, H.

Chemie Ingenieur Technik 90(7), 2018

Guo, X., Theissen, S., Claussen, J.,  Hildebrand, V., Kamphus, J., Wilhelm, M., Luy, B., Guthausen, G.

Macromolecular Chemistry and Physics 219, 2018

Guo, X., Theissen, S., Claussen, J., Hildebrand, V., Kamphus, J., Wilhelm, M., Luy, B., Guthausen, G.

Macromolecular Chemistry and Physics 1800350: 1-11, 2018

Guo, X., Nirschl, H.

Chemical Engineering Research and Design 136: 431-446, 2018

               

Gaedtke, M., Wachter, S., Rädle, M., Nirschl, H., Krause, M

 Computers and Mathematics with Applications 76: 2315-2329, 2018

Feng, F., Geutjens, R.,  Thang, N. V., Li, J., Guo, X., Kéri, A., Basak, S., Galbács, G., Biskos, G., Nirschl, H., Zandbergen, H. W., Ekkes Brück,E., Andreas Schmidt-Ott, A.

ACS Applied Materials & Interfaces 10: 6073−6078, 2018

E. Förster, C. C. F., J. Küstner, E. Anoardo, H. Nirschl, G. Guthausen

Measurement Science and Technology, 2018

               

de Lima Corrêa, L., Borguesan, B., Krause, M. J., Dorn, M

Computers & Operations Research 91: 160-177, 2018

Balbierer, R., Gordon, R., Schuhmann, S., Willenbacher, N.,  Nirschl, H., Guthausen, G.

Journal of Materials Science, 2018

Augusto, L., Ross-Jones, J., Lopes, G. C., Tronville, P., Gonçalves, J., Krause, M. J.

Commun Comput Phys 23: 910-931, 2018

Anlauf, H.

Chemie Ingenieur Technik 90(12): 1929-1938, 2018

Steffen Schmelzle, Herrmann Nirschl

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

Schmelzle, S., Asylbekov, E., Radel, B., Nirschl, H.

Powder Technology, 2018, 338, S. 354-364

Häffele, F., Mende, S., Jaros, D., Rohm, H., Nirschl, H.

Separation and Purification Technology, 2018, 202, 21 - 26

Häffele, F., Mende, S., Jaros, D., Rohm, H., Nirschl, H.

 Separation and Purification Technology, 2018, 202, 21 - 26

Jaros, D., Mende, S., Häffele, F., Nachtigall, C., Nirschl H., Rohm H.

Engineering in Life Science, 2018, 18, 62 - 69

Löbnitz, L., Böser, M., Nirschl, H.

." Chemie Ingenieur Technik 90(4): 464-471.

               

Hammerich, S., Gleiß, M., Kespe, M., Nirschl, H.

Chemical Engineering & Technology, 41(1), 44-50Begutachtete Veröffentlichungen 2017 - Verfahrenstechnsiche Verfahrenstechnik (VM)
Titel Autor Quelle

Anlauf, H.

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

Bestgen, S., Fuhr, O., Breitung, B., Kiran Chakravadhanula, V.S., Guthausen, G., Hennrich, F., Yu, W., Kappes, M. M., Roesky, P. W., Fenske, W.

Chemical Science 8(3): 2235-2240

Gleiss, M., Hammerich, Simon, Kespe, Michael, Nirschl, Hermann

Chemical Engineering & Technology: 1-9

Groß, G., Zick, K., Guthausen, G

NMR Spectroscopy. G. A. Webb, Elsevier Ltd.: 145-197

Herrling, M. P., Weisbrodt, Jessica,Kirkland, Catherine M.Williamson, Nathan H.Lackner, SusanneCodd, Sarah L.Seymour, Joseph D., Gisela Guthausen, Harald Horn

Biotechnology and Bioengineering 114(12): 2857-2867

Illies, S., Anlauf, Harald, Nirschl, Hermann

Drying Technology 35(1): 66-75

Jaros, D., Mende, SusannHäffele, Florian Nachtigall, Carsten,Nirschl, Hermann,Rohm, Harald

Engineering in Life Sciences: 1-8

Kespe, M., Gleiß, Marco,Hammerich, Simon,Nirschl, Hermann

International Journal of Energy Research 41(14): 2282-2296

Krause, M. J. K., Henn, F., Trunk, Robin,Nirschl, Hermann

Particuology 34(Supplement C): 1-13

Laryea, E., Schuhardt, N., Guthausen, G., Oerther, T., Kind., M.

Microporous and Mesoporous Materials: 1-6

Löbnitz, L., Singer, J., Anlauf, H., Nirschl, H.

Chemical Engineering and Technology

Maier, M.-L., Henn, Thomas, Thaeter, Gudrun, Nirschl, Hermann, Krause, Mathias J.

Chemical Engineering & Technology 40(9): 1591-1598

Meier, M., Ungerer, Julian,Klinge, Mira, Nirschl, Hermann

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

 

Mirzaee, H., M., Henn, T., Krause, M., Goubergrits, L., Schumann, C., Neugebauer, M., Kuehne, T., Preusser, T., Hennemuth, A.

Journal of Magnetic Resonance Imaging 45(1): 139-146

               

Moeller, R.-S., Duchardt, Arvid, Nirschl, Hermann

Journal of Food Engineering 214(Supplement C): 218-225

Nadim, N., Cahandratilleke, T., Krause, M.

Fluid-Structure-Sound Interaction and Control, Springer Verlag: 205-210

               

Räntzsch, V., Özen, M. B., Ratzsch, K.-F.-, Guthausen, G., Wilhelm, M.

Crystallization of Polymers. in Novel Trends in Rheology VII. 2017

Schork, N., Schuhmann, S., Arndt, A., Schütz, S., Guthausen, G., Nirschl, H.

Microporous and Mesoporous Materials: 1-5

Sommerling, J.-H., Uhlenbruck, Neele, Leneweit, Gero, Nirschl, Hermann

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 535(Supplement C): 257-264

Vargas, M. A., Scheubner, M., G. Guthausen, G.

Polymer Composites published online 24 March 2017 (Wiley Online Library).

Wang, C., Guo, X., Ivanisenko, Y., Goel, S., Nirschl, H., Gleiter, H., Hahn, H.

Scripta Materialia 139: 9-12.

               

Knoll, J., W.-R. Dammert, and H. Nirschl 

Powder Technology 305: 147-155 

Guo, X., Laryea, E.,Wilhelm, M., Luy, B., Nirschl, H., Guthausen, G. 

Macromol. Chem. Phys. 218(1600440) 

Gleiss, M., Hammerich, M, Kespe, M., Nirschl, H.

Chemical Engineering Science 163: 167-178. 

Förster, E., Guthausen, G., Nirschl, H.

Applied Magnetic Resonance 48: 51-65 

Arndt, F., Schuhmann, S., Guthausen, G., Schütz, S., Nirschl, H. 

 Journal of Membrane Science 524 691-699.

Mueller, F., Gutsche, A., Nirschl, H., Geiger, D., Kaiser, U., Bresser, D., Passerini, S. 

Journal of The Electrochemical Socity 164(1): A6123-A6130 

 R.-S. Moeller, R.-S., H. Nirschl,

 Journal of Food Engineering 194: 99-108.

S.Illies, J.Pfinder, H.Anlauf,  H.Nirschl

Drying Technology, 35:1, 66-75, DOI 10.1080/07373937.2016. 1159576Begutachtete Veröffentlichungen 2016 - Verfahrenstechnsiche Verfahrenstechnik (VM)
Titel Autor Quelle

E.Hildebrandt, J.H.Sommerling, G.Guthausen, K.Zick, J.Stürmer,H.Nirschl, G.Leneweit,

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 505: 56-63

A.B.Volikov,  S.Ponomarenko, A.Gutsche, H.Nirschl,

RSC Advances(6): 48222-48230 

R.Trunk,  T.Henn,  W.Dörfler,  H.Nirschl,  M.Krause,

Journal of Computational Science(in press) 

A.Mink, G.Thäter, H.Nirschl, M.Krause,

Journal of Computational Science(in press) 

M.Konrath, J.Gorenflo, N.Hübner, H.Nirschl,

Chemical Engineering Science 147: 65-73 

S.Illies, H.Anlauf, H.Nirschl,

Drying Technology 34(8): 944-952 

E.Hontanon, J.Meyer, M.Blanes, V.Cambra, XGuo, M.Masuhr, A.Muntean, L.Santos, H.Nirschl, F.E.Kruis,

International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology 4: 17-27 

E.Hildebrandt, A.Dessy, J.H.Sommerling, G.Guthausen, H.Nirschl, G.Leneweit, G.

Langmuir 32(23): 5821-5829

T.Henn, G.Thäter, W.Dörfler, H.Nirschl, M.Krause,

Computers & Fluids 124: 197-207 

Gutsche, A., Dingenouts, N., Guo, X., Meier, M., Nirschl, H. 

J. Appl. Crystallography 49: 15-23 

Guo, X., Laryea, E., Wilhelm, M., Luy, B., Nirschl, H., Guthausen, G. 

Macromol. Chem. Phys. 

Förster, Eva, Nirschl, Hermann, Guthausen, Gisela

Applied Magnetic Resonance 

Förster, E., Schmidt, A., Rhein, F., Anlauf, H., Nirschl, H. 

Chemical Engineering & Technology 39(3): 477-483 

Baunach, M., Jaiser, S., Schmelzle, S., Nirschl, H., Scharfer, P., Schabel, W. 

Drying Technology 34(4): 462-473. 

Arndt, F., Roth, U., Nirschl, H.,Schütz, S.

AIChE Journal 62(7): 2459-2467 

Arndt, F., Schuhmann, S., Guthausen, G., Schütz, S., Nirschl, H. 

Journal of Membrane Science (2016) 

Arndt, F., Ehlen, F., Schütz, S., Anlauf, H., Nirschl, H 

Separation and Purification Technology 171: 289-296 

Anlauf, H. 

Filtrieren und Separieren Global Guide of the Filtration and Separation Industry 2016 - 2018: 248-257 

Anlauf, H. 

Filtrieren und Separieren Global Guide of the Filtration and Separation Industry 2016 - 2018: 182-191. 

Förster, E., Schmidt, A., Rhein, F., Anlauf, H., Nirschl, H.

Chemical Engineering & Technology 39 (2016) 3, 477-483

Konrath, M., Gorenflo, J., Hübner, N., Nirschl, H.

Chemical Engineering Science 147 (2016) 65-73

Illies, S., Anlauf, H, Nirschl, H.

Drying Technology 34 (2016) 8, 944-952

Herrling, M. P., Lackner, S., Tatti, O., Guthausen, G., Delay, M., Franzreg, M., Horn, H.

Science of the Total Environment 544 (2016) 722-729

Feng, J., Hontanon, E., Blanes, M., Meyer, J., Guo, X., Santos, L., Paltrinieri, L., Ramlawi, N., De Smet, L. C.. P. M., Nirschl, H., Kruis, F. E., Schmidt-Ott, A., Biskos, G.

Applied Materials & Interfaces (2016)

Hildebrandt, E., Dessy, A., Sommerling, J.-H., Guthausen, G., Nirschl, H., Leneweit, G.

Langmuir (2016)

Hildebrandt, Ellen, Sommerling, Jan-Hendrik, Guthausen, Gisela, Zick, Klaus , Stürmer, Julia, Nirschl, Hermann, Leneweit, Gero

Collids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects (2016)

Volikov, A. B., Ponomarenko, S., Gutsche, A., Nirschl, H.

RSC Advances 6 (2016) 48222-48230Begutachtete Veröffentlichungen 2015 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Zientek, N., C. Laurain, et al. 

Magnetic Resonance in Chemistry online 9 APR 2015. 

Magn. Reson. Chem. 

Technisch Keramische Werkstoffe, 146 Ergänzungslieferung, HvB Verlag. 

 Vargas, M. A., H. Vazquez, et al.

Thermochimica Acta 611: 10-19 

Vargas, M. A., A. Sanchez, et al. 

International Journal of Pavement Engineering 16(8): 730-744. 

 Schmidt, U. S., R. Bernewitz,

 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 475: 55-61.

 Advanced Powder Technology 26(5): 1473-1482.

Acta Biomaterialia in revision 

Magnetic Resonance in Chemistry Accepted: 19 January 2015. 

Separation
and Purification Technology 156: 61-70 

." International Journal of Energy Research 39: 2062-2074. 

Biotechnology and Bioengineering 112(5): 1023-1032. 

Henn, T., G. Thäter, et al. 

Computers & Fluids 

J. Appl. Crystallogr. 2015 (Accepted for publication). 

Dalton Transactions 44: 5032–5040 

CrystEngComm 17: 2464-2470. 

 J Aerosol Sci. 85: 17-29.

." Chemical Engineering & Technology 38(10): 1873-1882. 

Energy & Fuels 29: 7204-7212. 

Journal of Contaminant Hydrology 182: 51–62.

RSC 2015. L. L. F. Capozzi, and P. S. Belton: 120-126 

. (2015)
." Drying Technology 

." Chemical Industry Digest. , Blockdale Publishing, Mumbai, India October 2015: 62-68. 

Chemie Ingenieur Technik 85(9): 1134-1145. (2015)

Journal of Power Sources 288 (2015) 359-367

Journal of the European Ceramic Society 35 (2015) 2619-2630

Powder Technology 278 (2015) 257-265

Chemie Ingenieur Technik (2015), Volume 87, Issue 4,

European Journal of Mechanics B/Fluids 50 (2015) 19-26

Powder Technology 272 (2015) 23-33Begutachtete Veröffentlichungen 2014 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Separation and Purification Technology 136 (2014) 168-176

Separation and Purification Technology 131 (2014) 27-34

Chemical Engineering & Technology 2014, 37, No. 6, 1043-1048

Computers & Fluids 103 (2014) 156-165

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 368 (2014) 139-148

Chemie Ingenieur Technik (2014), Volume 86, Issue 9

J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 415201 (12pp)

Journal of Power Sources 272 (2014) 436 - 447

Journal of Nanoparticle Research (2014) 16:2475 

Journal of Power Sources

Chemical Engieering Science, 111 (2014) 324-334 

 Chemie Ingenieur Technik 68 (2014) 5, 1-13

Chemical Engineering & Technology (2014), Volume 37, 357-363

Powder Technology (In Press, Accepted Manuscript)

Powder Technology (2014), Volume 258, 234-241

Energy Technology (2014), Volume 2, 176-182

Advanced Powder Technology (In Press, Corrected Proof)

Journal of Food Engineering (2014), Volume 132, 29-38Begutachtete Veröffentlichungen 2013 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Journal of Nanoparticle Research 15 (2013) 11, 1-13

Esther Hontanon, Jose Maria Palomares, Matthias Stein, Xiaoai Guo, Richard Engeln, Hermann Nirschl, Frank Einar Kruis

Journal of Nanoparticle Research 15 (2013): 1957

Chemical Engineering and Technology (2013), 36(10),1665-1674

Engineering in Life Sciences (2013), 13, 271-277

Chemie Ingenieur Technik, 85 (2013) 3, 254-263

La Houille Blanche, 2 (April 2013), 68-73

The Journal of Physical Chemistry C, 117 (2013)

Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 1559

Separation and Purification Technology, 110 (2013) 196-201

Computers & Chemical Engineering, 54 (2013) 111-121

Chemical Engineering & Technology, 94 (2013) 7-19

Separation and Purification Technology, 105 (2013) 114-120Begutachtete Veröffentlichungen 2011/ 2012 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

AIChE Journal,58,3633-3644 (2012)

Separation and Purification Technology 105 (2013) 114-120

J. Phys. Chem. C 2012, 116, 26938−26946

Chemical Engineering Science 81 (2012), 84-90

Macromolecular Chemistry and Physics 213 (2012) 18, 1933-1943

Macromolecular Chemistry and Physics 213 (2012) 17, 1833-1840

Chemical Engineering & Technology 35 (2012) 9, 1664-1669

Chemical Engineering & Technology 35 (2012), 1-10

Applied Computational Fluid Dynamics, Edited by Hyoung Woo Oh, ISBN 9789535102717, Chapter 6, S. 97-134

Chemical Engineering & Technology 35 (2012) 4, 661-667

Energy & Fuels, 26 (2012), 5274-5280

Filtration 12 (2012) 2, 103-108

F & S Filtrieren und Separieren Global Guide 2012 – 2014, S. 230 - 238

F & S Filtrieren und Separieren Global Guide 2012 – 2014, S. 172 – 180

Chemical Engineering Science 75 (2012) 318-326

, E. H. Hardy, K.-H. Wassmer, N. Nestle

Chemie Ingenieur Technik 84 (2012) 1-2, 1-8

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 60 (2012), 52-70

Polymer Testing 31 (2012) 127–135

Magn. Reson. Chem. 49 (2011) 93–104

Modern Drying Technology Volume 4, Edited by Evangelos Tsotsas, Arun S. Mujumdur, ISBN: 979-3-527-31559-8, Chapter 2, S. 47- 94

Filtration 11 (4) 2011, 223-229

Macromol. Rapid Commun. 2011, 32, 665-670

Separation and Purification Technology (2011), 10.1016/j.seppur.2011.07.035

Journal of Colloid and Interface Science 363 (2011) 690-702

Chemical Engineering and Processing 50 (2011) 836-845

Aerosol Science and Technology, 45: 1287-1293, 2011

The Canadian Journal of Chemical Engineering, (2011), 89: 682–690. doi: 10.1002/cjce.20415

Chemical Engineering Journal 167 (2011) 377-387

Eng. Life Sci. 2011, 11, No. 1, 1-9

Separation Science and Technology, (2011), 46:46-53

Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50, 877-882

Chemical Engineering Science 66 (2011), 4020 - 4028

Chemical Engineering Research and Design 89 (2011) 2776-2784Begutachtete Veröffentlichungen 2010 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Email Mitteilungen des deutschen Email Verbandes e.V., 5/2010:76{80, 2010.

Internationale Papierwirtschaft, 2010, 6, 20-23

Journal of Colloid and Interface Science 344 (2010) 228–236

Chemical Engineering & Technology 33 (2010) 2, 321-326

Global Guid of Filtration and Seperation Industry, VDL-

Publishing Hous, Rödermark (2010) 142-148, ISBN:

978-3-00-029751-9

Chemical Engineering & Technology, 33 (2010) 8, 1311-1314

Chemical Engineering & Technology, 33 (2010) 8, 1315-1320

Journal of Colloid and Interface Science 349 (2010) 1, 186-195

Chemical Engineering Science 65 (2010) 23, 6320-6326

Nachrichten aus der Chemie, 10, 1155 (2010)

Eur. J. Lipid Sci. Technol., 112, 828 (2010)

Macromolecules, 43, 5561 (2010)

Polymer Testing, 29, 513 (2010)

Chemical Engineering & Technology, Special Issue: Mechanical Solid Liquid Separation 33 (2010), 1276-1282

Chemical Engineering Technology 33 (2010) 7, 1-8

Filtrieren und Separieren 24 (2010) 3, 110-116

Chemical Engineering Science 65 (2010), 4173-4181Begutachtete Veröffentlichungen 2009 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Appl. Spectr., 63 (10), 1121 (2009)

Eur. J. Lipid Sci. Technol., 111, 730 (2009)

Filtrieren und Separieren 24 (2010) 3, 110-116

Chemical Engineering Technology (2009) 32,No. 7, 1095-1101, DOI: 10.1002/ceat.200800609

Chemie Ingenieur Technik 81 (2009) 8, 1151

Filtration Vol. 9, Nr. 3, (2009) 213-218

Chemical Engineering Technology (2009) 32,No. 5, 719-725, DOI: 10.1002/ceat.200800531

Chemie Ingenieur Technik 81 (2009) 6, 811-815

B. Daumann, H. Anlauf, H. Nirschl

Cement and Concrete Research 39 (2009), 590-599. Doi: 10.1016/j.cemconres.2009.04.001

B. Schäfer, H. Nirschl

Physical Separation in Science and Engineering (2009), Aritcle ID 817135, 8 Pages, DOI.: 10.1155/2009/817135

F. Ruslim, B. Hoffner, H. Nirschl, W. Stahl

Chemical Engineering Research and Design, Elsevier (2009) DOI.: 10.1016/j.cherd.2009.01007

G. Guthausen, A. Kamlowski

Applications of Magnetic Resonance in Food Science, Challenges in a changing world (2009)

Part. Part. Syst. Charact., 26 (2009), 17-24

F. Ruslim, H. Nirschl, W. Stahl

AIChE Journal, DOI 10.1002/aic, März 2009, 650-662 (2009)

B. Daumann, A. Fath, H. Anlauf, H. Nirschl

Chemical Engineering Science 64 (2009), 2320-2331. Doi:10.1016/j.ces.2009.01.032

 Begutachtete Veröffentlichungen 2008 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Chem. Eng. Technol. 31 (2008) 11, 1577-1583

H. Nirschl, M. Stolarski, C. Eichholz, K. Keller

Chemie Ingenieur Technik 80 (2008) 9, 1413

H. Anlauf, H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 80 (2008) 8, 1035-1044

C. Eichholz, M. Stolarski, V. Goertz, H. Nirschl

Chemical Engeneering Science 63 (2008) 3293-3200, DOI:10.1016/j.ces.2008.03.034

M. Vrânceanu, K. Winkler, H. Nirschl, G. Leneweit

Biophysical Journal Volume 9, May 2008, 3924-3934

B. Daumann, H. Nirschl
Powder Technology 182 (2008) 415-423, DOI: 10.1016/j.powtec.2007.07.2006

B. Schäfer, H. Nirschl

Journal of Colloid and Interface Science 318 (2008) 457-462

A. Teleki, R. Wengeler, L. Wengeler, H. Nirschl, S. E. Pratsinis
Powder Technology 181 (2008) 292-300


Begutachtete Veröffentlichungen 2007 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

Physical Separation in Science and Engineering, vol. 2007, Article ID 91740, 6 pages, 2007. doi:10.1155/2007/91740

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 11, 1821-1931, DOI: 10.1002/cite.200700093

H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 11, 1797-1807, DOI: 10.1002/cite.200700107

M. Hieke, H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 11, 1939-1944, DOI: 10.1002/cite.200700112

S. Stahl, J. Ruland, H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 11, 1959-1986, DOI: 10.1002/cite.200700134

F. Ruslim, H. Nirschl, A. Mezhibor, L. Rikhvanov

Chem. Eng. Technol. 30 (2007) 8, 1055-1061

M. Stolarski, Ch. Eichholz, B. Fuchs, H. Nirschl
China Particuology 5 (2007) 145-150, DOI: 10.1016/j.cpart.2007.01.005
M. Vrânceanu, K. Winkler, H. Nirschl, G. Leneweit
Colloids and Surface A: Physicochem. Eng. Aspects 311 (2007) 140-153, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.06.008
F. Ruslim, H. Nirschl, W. Stahl, Ph. Carvin
Chemical Engineering Science 62 (2007) 3951-3961

S. Stahl, S. Siggelkow, H. Nirschl

Eng. Life Sci. 7 (2007) 2, 136 - 142

Ch. Eichholz, M. Stolarski, B. Fuchs, H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 4, 416 - 420

R. Wengeler, F. Wolf, N. Dingenouts, H. Nirschl

Langmuir 23 (2007) 4148 – 4154, DOI:10.1021/la063073q

R. Wengeler, H. Nirschl

Journal of Colloid and Interface Science 306 (2007) 262 - 273

B. Schäfer, H. Nirschl

Chemie Ingenieur Technik 79 (2007) 1-2, 161 - 166

H. Nirschl, R. Wengeler, B. Schäfer

Filtration 7 (2007) 1, 67 - 74

H. Anlauf

Filtration 7 (2007) 1, 20 - 25Begutachtete Veröffentlichungen 2006 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle

D. Mertens, C. Heinen, E. H. Hardy

Chemical Engineering & Technology 29 (2006) 7, 828 - 831

A. Erk, E. H. Hardy, T. Althaus

Chemical Engineering & Technology 29 (2006) 7, 828 - 831

M. Stolarski, B. Fuchs, S. Bogale Kasse, Ch. Eichholz, H. Nirschl

Chemical Engineering Science 61 (2006) 6395-6403

B. Fuchs, M. Stolarski, W. Stahl, H. Nirschl Filtration 6 (2006) 4, 333-339
H. Anlauf Drying Technology 24 (2006) 1235-1241

F. Ruslim, J. Fleischer, H. Nirschl, U. Peuker

Chemie Ingenieur Technik 78 (2006) 6, 715-719

A. Weber, U. Teipel, H. Nirschl

Chem. Eng. Technol. 29 (2006) 5, 642-648

R. Wengeler, A. Teleki, M. Vetter, S. E. Pratsinis, H. Nirschl

Langmuir 22 (2006), 4928-4935
M. Heim, R. Wengeler, H. Nirschl and G. Kasper Journal of Micromechanics and Microengineering, 2006, 16, 70-76

R. Wengeler, H. Nirschl, F. Herbstritt, W. Ehrfeld

Filtration 6 (2006) 1, 21-26


Begutachtete Veröffentlichungen 2005 - Verfahrenstechnische Maschinen (VM)
Titel Autor Quelle
B. Schäfer, H. Nirschl Chem. Eng. Technol. 28 (2005) 8, 862-866
H. Nirschl

China Particuology 3 (2005) 1-2, 60-67Buchkapitel - Angewandte Mechanik (AME)
Titel Autor Quelle

E. Bartsch, D. Burger, S. Burger, J. Gisin, R. Schneider, O. Thorwarth, J. Vesaratchanon, C. Weis, M. Wiemann, N. Willenbacher

Kind, Peukert, Rehage, Schuchmann (Eds.), Colloid Process Engineering, Springer, p.243-278, 2015

N. Willenbacher, M. Lexis

R. Miller, L. Liggieri (Eds.), Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, Tayler and Francis, in preparation (2014)

N. Willenbacher, K. Georgieva

U. Bröckel., W. Meier, G. Wagner (Eds), Product Design and Engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, pp. 7-49 (2013)

N. Willenbacher, O. Lebedeva

I. Benedek and M.M. Feldstein (Eds), Handbook of Pressure Sensitive Adhesives and Products, Taylor and Francis Group, Boca Raton (2009)

V. André, N. Willenbacher, P. Fernandez, L. Börger, H. Debus, J. Rieger, T. Frechen Cosmetics and Toiletries Manufacture Worldwide, Eds. Aston Publishing Group, p.102-109, 2003


Begutachtete Veröffentlichungen - Angewandte Mechanik (AME)
Titel Autor Quelle

Johanna Hafner, David Grijalva, Anita Ludwig-Husemann, Sarah Bertels, Lea Bensinger, Annamarija Raic, Julian Gebauer, Claude Oelschlaeger, Martin Bastmeyer, Karen Bieback, Cornelia Lee-Thedieck, Norbert Willenbacher

Acta Biomaterialia, accepted April 2020

Alisa Rosenfeld, Claude Oelschlaeger, Richard Thelen, Stefan Heissler, Pavel A. Levkin

Materials Today Bio (2020), https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2020.100053

Bruna Maciel, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher

Colloid and Polymer Science (2020), https://doi.org/10.1007/s00396-020-04612-9

Mittmann, E., Gallus, S., Bitterwolf, P., Oelschlaeger, C., Willenbacher, N., Niemeyer, C.M., Rabe, K.S.

Micromachines, 10 (12), 795. (2019)

Johanna Roether, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher

Materials Letters: X 4 (2019) 100027

https://doi.org/10.1016/j.mlblux.2019.100027

 

Yong Hu, Jens Bauer, Simone Weigel, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher, Stephan Keppler, Martin Bastmeyer, Stefan Heißler, Christof Wöll, Tim Scharnweber, Kersten S. Rabe, Christof M. Niemeyer

Nature communications 10, 5522 (2019)

Yong Hu, Maximilian Grösche, Sahana Sheshachala, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher, Kersten S. Rabe, Christof M. Niemeyer

Angewandte Chemie 58,1-5 (2019)

Hongye Sun, Zongyou Han, Norbert Willenbacher

ACS Applied Materials Interfaces 2019,11
https://doi.org/10.1021/acsami.9b11071

 

Patrick Bitterwolf, Sabrina Gallus, Theo Peschke, Esther Mittmann, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher Kersten S. Rabe and Christof M. Niemeyer

Chemical Science 10, 9752-9757 (2019)

Johanna Roether, Kang-Yu Chu, Norbert Willenbacher, Amy Q. Shen, Nikhil Bhalla

Biosensors and Bioelectronics 142 (2019) 111528
https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.111528

Benedikt Sapotta, Jongmin Q. Kim, Norbert Willenbacher and Siyoung Q. Choi

Soft Matter

DOI: 10.1039/c9sm00630c

Jieun Park, Norbert Willenbacher, Kyung Hyun Ahn

Colloids und Surfaces A

htpps://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.123692

Ceren Yüce, Kininori Okamoto, Lindsey Karpowich, Adrian Adrian, Norbert Willenbacher

Solar Energy Materials and Solar Cells (2019)

https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.110040

S. Recktenwald, S. J. Haward, A.Q. Shen, N. Willenbacher

SCIENTIFIC REPORTS (2019) 9:7110  https://doi.org/10.1038/s41598-019-43590-z

R. Balbierer, R. Gordon, S. Schuhmann, N. Willenbacher, H. Nierschl, G. Guthausen

Energy materials https://doi.org/10.1007/s10853-018-03253-2

M. Weiß, J. Maurath, N. Willenbacher, E. Koos

Journal of the European Ceramic Society 39 (2019) 1887-1892 https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.01.011

 

K. Hartung, C. Benner, N. Willenbacher, E. Koos

Materials 2019, 12, 619; doi:10.3390/ma1240619

C. Yüce, M. König, N. Willenbacher

Coatings 2018, 8, 406; doi:10.3390/coatings8110406

Roether, Johanna; Bertels, Sarah; Oelschlaeger, Claude; Bastmeyer, Martin; Willenbacher, Norbert

PLoSONE 13(12): e0207397.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207397

M. Pilavtepe, L. Delavernhe, A. Steudel, R. Schuhmann, N. Willenbacher, and K. Emmerich (2018).

Clays and Clay Minerals, Vol. 66, No. 4, 339-352, 2018. doi:10.1346/CCMN.2018.064102

Authors: Theo Peschke, Patrick Bitterwolf, Sabrina Gallus, Yong Hu, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher, Kersten S. Rabe and Christof M. Niemeyer
 

Journal: Angewandte Chemie

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ange.201810331

Chenhui Xu, Norbert Willenbacher

Journal of Coatings Technology and Research

doi.org/10.1007/s11998-018-0091-2

Müge Pilavtepe, Steffen M. Recktenwald, Rainer Schuhmann, Katja Emmerich and Norbert Willenbacher

Journal of Rheology, Vol 62, No. 2, pp. 593-605, 2018

K. Hauf, E. Koos

MRS Communications, 1-11 (2018)

U. A. Khan, C. Oelschlaeger, F. I. Ali, J. Roether, N. Willenbacher, I. A. Hashmi

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2018) 

Y. Petkova-Olsson, C. Oelschlaeger, H. Ullsten, L. Järnström

Journal of Colloid and Interface Science (2018)

F. Bossler, J. Maurath, K. Dyhr, N. Willenbacher, E. Koos

Journal of Rheology, 62 (1), 183–196 (2018) 

J. Maurath, N. Willenbacher

Journal of the European Ceramic Society (2017)

L. Jampolski, T. Jakobs, T. Kolb, N. Willenbacher

Chemical Engineering & Technology (2017)

K. Hauf, K. Riazi, N. Willenbacher, E. Koos

Colloid & Polymer Science (2017)

L. Jampolski, M. Tomasi Morgano, H. Seifert, T. Kolb, N. Willenbacher

Energy Fuels, Article ASAP (2017)

M. Schneider, J. Maurath, S. B. Fischer, M. Weiß, N. Willenbacher, E. Koos

ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (12), 11095–11105 (2017)

C. Yüce, N. Willenbacher

Journal of visualized experiments: JoVE 122 (2017)

F. del Giudice, M. Tassieri, C. Oelschlaeger, A. Q. Shen

Macromolecules, 2017, 50 (7), pp 2951–2963

F. Bossler, L. Weyrauch, R. Schmidt, E. Koos

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 518, 85-97 (2017)

Ch. Xu, M. Fieß, N. Willenbacher

IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 7, Nr. 1 (2017)
 

C. Weis, C. Oelschlaeger, D. Dijkstra, M. Ranft und N. Willenbacher

Scientific Reports 6, 33498 (2016)

L. Jampolski, A. Sänger, T. Jakobs, G. Guthausen, T. Kolb, N. Willenbacher

Fuel  185, 102 - 111 (2016)

B. Bitsch, T. Gallasch, M. Schroeder, M. Börner, M. Winter, N. Willenbacher

Journal of Power Sources 328, 114-123 (2016)

M. Schneider, E. Koos, N. Willenbacher

Scientific Reports 6, 31367 (2016)

J. Maurath, B. Bitsch, Y. Schwegler, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 497, 316-326 (2016)

X. Murgia, P. Pawelzyk, U.F. Schaefer, C. Wagner, N. Willenbacher

Biomacromolecules, 17 (4), 1536-1542 (2016)

J. Dittmann, J. Maurath, B. Bitsch, N. Willenbacher

Advanced Materials, 28(8), 1689-1696 (2016)

B. Bitsch, B. Braunschweig, N. Willenbacher

Langmuir, 32 (6), 1440–1449 (2016)

F. Bossler, E. Koos

Langmuir, 32 (6), 1489–1501 (2016)

C. Oelschlaeger, F. Bossler, N. Willenbacher

Biomacromolecules, 17 (2), 580–589 (2016)

W. Maassen, M.A.R Meier, N. Willenbacher

International Journal of Adhesion and Adhesives, 64, 65-71 (2016)

S. Wollgarten, C. Yüce, E. Koos, N. Willenbacher

Food Hydrocolloids 52, 167-174 (2016)

M.-T. Schermeyer, H. Sigloch , K. C. Bauer, C. Oelschlaeger, J. Hubbuch

Biotechnology and Bioengineering 113, 576-587 (2016)

J. Block, V. Schroeder, P. Pawelzyk, N. Willenbacher, S. Köster

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 1853 (11B), 3053-3064. Cited 2 times (2015)

P. Cavadini, J. Erz, D. Sachsenheimer, A. Kowalczyk, N. Willenbacher, P. Scharfer, W. Schabel

J. Coat. Technol. Res., 12 (5) 921–926 (2015)

W. Maaßen, S. Oelmann, D. Peter, W. Oswald, N. Willenbacher, M. A. R. Meier

Macromolecular Chemistry and Physics, 216, 1609−1618 (2015)

J. Maurath, J. Dittmann, N. Schultz, N. Willenbacher

Separation and Purification Technology 149 (6) 470–478 (2015)

B. Bitsch, N. Willenbacher, V. Wenzel, S. Schmelzle, H. Nirschl

Chem. Ing. Tech. 87 (4), 466–474 (2015)

B. Hochstein, Z. Kizilbay, M. Horvat, H. P. Schuchmann, N. Willenbacher

Chem. Ing. Tech. 87 (1-2), 1-6 (2015)

A. Kowalczyk, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Polymer 58, 170-179 (2015)

A. Kowalczyk, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Measurement Science and Technology 26, 015302-015316 (2015)

E. Koos

Current Opinion in Colloid and Interface Science 19 (6), 575-584 (2014)

M. Lexis, N. Willenbacher

Soft Matter 10 (48), 9626-9636 (2014)

D. Sachsenheimer, C. Oelschlaeger, S. Müller, J. Küstner, S. Bindgen, N. Willenbacher

Journal of Rheology 58, 2017-2042 (2014)

E. Koos, W. Kannowade, N. Willenbacher

Rheologica Acta 53, 947-957 (2014)

J. Dittmann, N. Willenbacher

J. Am. Ceram. Soc., 1–6 (2014)

C. Weis, I. Natalia, N. Willenbacher

J. Rheol. 58(5), 1583-1597 (2014)

D. Sachsenheimer, B. Hochstein, N. Willenbacher

Rheologica Acta 53, 725–739 (2014)

M. Lexis, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 459, 177–185 (2014)

B. Bitsch, J. Dittmann, M. Schmitt, P. Scharfer, W. Schabel, N. Willenbacher

Journal of Power Sources 265, 81-90 (2014)

J. Kaiser, V. Wenzel, H. Nirschl, B. Bitsch, N. Willenbacher, M. Baunach, M. Schmitt, S. Jaiser, P. Scharfer, W. Schabel

Chem. Ing. Tech. 86 (5), 1-13 (2014)

P. Pawelzyk, N. Mücke, H. Herrmann N. Willenbacher

PLoS ONE 9 (4), e93194 (2014)

S. Hoffmann, E. Koos, N. Willenbacher

Food Hydrocolloids 40, 44-52 (2014)

C. Oelschlaeger, M. C. Pinto Coelho, N. Willenbacher

Biomacromolecules 14 (10), 3689-3696 (2013)

K. Engelhardt, M. Lexis, G. Gochev, C. Konnerth, R. Miller, N. Willenbacher, W. Peukert, B. Braunschweig

Langmuir 29 (37), 11646-11655 (2013)

P. Pawelzyk, H. Herrmann, N. Willenbacher

Soft Matter 9, 8871–8880 (2013)

M. Lexis, N. Willenbacher

Chemie Ingenieur Technik 85, No. 8, 1–8 (2013)

L. Martinie, H. Buggisch, N. Willenbacher

J. Rheol. 57(2), 627-646 (2013)

M. Horvat, M. A. Emin, B. Hochstein, N. Willenbacher, H. P. Schuchmann

Journal of Food Engineering 116, 398–403 (2013)

M. Horvat, M. A. Emin, B. Hochstein, N. Willenbacher, H. P. Schuchmann

Carbohydrate Polymers 93, 492– 498 (2013)

P. Pawelzyk, M.Toledo, N.Willenbacher

Chemical Engineering Journal 219 (2013) 303–310

J. Dittmann, E. Koos, N. Willenbacher

J. Am. Ceram. Soc., 96 (2) 391–397 (2013)

D. Sachsenheimer, B. Hochstein, H. Buggisch, N. Willenbacher

Rheologica Acta 51, 909–923 (2012)

A. Lee, K. Sudau, K. H. Ahn, S. J. Lee, N. Willenbacher

Ind. Eng. Chem. Res.  51, 13195−13204 (2012)

E. Koos, J. Johannsmeier, L. Schwebler, N. Willenbacher

Soft Matter 8 (24), 6620 - 6628 (2012)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 406, 31-37 (2012)

E. Koos,  N. Willenbacher

Soft Matter 8 (14), 3988 - 3994 (2012)

Y. Peykova, O. Lebedeva,  A. Diethert, P. Müller-Buschbaum, N. Willenbacher

International Journal of Adhesion & Adhesives 34,  107–116 (2012)

M. Wiemann, N. Willenbacher, E. Bartsch

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 413, 78-83 (2012)

A. Diethert, K. Ecker, Y. Peykova, N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum

ACS Applied Material Interfaces 3, 2012–2021 (2011)

E. Koos, J. Dittmann, N. Willenbacher

Chemie Ingenieur Technik 83 (8), 1305–1309 (2011)

N. Willenbacher, J. S. Vesaratchanon, O. Thorwarth, E. Bartsch

Soft Matter 7, 5777-5788 (2011)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Rheologica Acta 50, 655–660 (2011)

E. Koos,  N. Willenbacher

Science 331, 897 (2011)

O. Arnolds, H. Buggisch, D. Sachsenheimer, N. Willenbacher

Rheologica Acta 49, 11, 1207 (2010)

A. Kowalczyk, B. Hochstein, P. Stähle, N. Willenbacher

Applied Rheology 20, 52340 (2010)

K. Niedzwiedz, H. Buggisch, N. Willenbacher

Rheologica Acta 49, 1103–1116 (2010)

K. Georgieva, D.J. Dijkstra, H. Fricke, N. Willenbacher

Journal of Colloid and Interface Science 352, 265–277 (2010)

A. Diethert, Y. Peykova, N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum

ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 2, No. 7, 2060-2068 (2010)

C. Oelschlaeger, P. Suwita, N. Willenbacher

Langmuir 26 (10), 7045–7053 (2010)

J. S. Vesaratchanon, K. Takamura, N. Willenbacher

Journal of Colloid and Interface Science, 345, 214–221 (2010)

Y. Peykova, S. Guriyanova, O. Lebedeva, A. Diethert, P. Müller-Buschbaum,  N. Willenbacher

International Journal of Adhesion & Adhesives, 30, 245–254 (2010)

H. Bär, M. Schopferer, S. Sharma, B. Hochstein, N. Mücke, H. Herrmann, N. Willenbacher

Journal of Molecular Biology, 397, 1188–1198 (2010)

K. Niedzwiedz, O. Arnolds, N. Willenbacher, R. Brummer

Applied Rheology 19, 41969 (2009)

M. Schopferer, H. Bär, B. Hochstein, S. Sharma, N. Mücke, H. Herrmann, N. Willenbacher

Journal of  Molecular Biology, 388, 133–143 (2009)

S. Rathgeber, H.-J. Beauvisage, H. Chevreau, N. Willenbacher, C. Oelschlaeger

Langmuir 25(11), 6368-6376 (2009)

C. Oelschlaeger, M. Schopferer, F. Scheffold,  N. Willenbacher

Langmuir, 25(2), 716-729 (2009)

S. Kheirandish, I. Gubaydullin,  N. Willenbacher

Rheologica Acta 48, 397-407 (2009)

N. Willenbacher, Y. Matter, I. Gubaydullin, V. Schädler

Korea-Australia Rheology Journal,  20(3), 109-116 (2008)

S. Kheirandish, I.Gubaydullin, W.Wohlleben, N.Willenbacher

Rheologica Acta,  DOI 10.1007/s00397-008-0292-1 (2008)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher, S. Neser

Progress in Colloid and Polymer Science, 134, 74-79 (2008)

N. Willenbacher, C. Oelschlaeger, M. Schopferer, P. Fischer, F. Cardinaux, F. Scheffold

Physical Review Letters, 99, 068302 (2007)

N. Willenbacher, C. Oelschlaeger

Current Opinion of Colloid & Interface Science, 12, 43-49 (2007)

S. Gourianova, N. Willenbacher, M. Kutschera

Langmuir, 21(12), 5429-5438 (2005)

J. Crassous, R. Régisser, M. Ballauff, N. Willenbacher Journal of Rheology, 49(4), 851-864 (2005) 
P. Fernandez, N. Willenbacher, T. Frechen, A. Kühnle Colloids and Surfaces A, Physicochemical + Engineering Aspects, 262(1-3), 204-210 (2005)
J. Jäder, N. Willenbacher, G. Engström, L. Järnström Journal of Pulp and Paper Science, 31(4),  181-187 (2005)
E. Maurer, S. Loi, D. Wulff , N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum Physica B, 357 144-147 (2005)
A. O’Connor, C. Macosko, and N. Willenbacher Int. Journal of Adhesion and Adhesives, 24, 335-346 (2004)

N. Willenbacher, L. Börger, D. Urban, L. Varela de la Rosa

ASI, Adhesives & Sealants, 10(9), 26-35 (2003)

T. Dimitrova, D. Johannsmann, N. Willenbacher, and A. Pfau Langmuir, 19, 10247 (2003)
S. Bunker, C. Staller, N. Willenbacher, and R. Wool Int. Journal of Adhesion and Adhesives, 23(1), 29-38 (2003)

G. Fritz,W. Pechhold, N. Willenbacher, N. Wagner 

J. Rheol. 47(2), 303-319 (2003)
G. Fritz, V. Schädler, N. Willenbacher, and N.J. Wagner Langmuir 18, 6381-6390 (2002)
G. Fritz, B. Maranzano, N.J. Wagner, and N. Willenbacher J. Non-Newtonian Fluid Mech. 102, 149-156 (2002)
S. Kirsch, N. Willenbacher, S. Kallus, M. Wilhelm, and H.W. Spieß Rheologica Acta 40, 552-559 (2001)
I. Deike, A. Weiss, N. Willenbacher, and M. Ballauff J. Rheol. 45(3), 709-720 (2001)

T. Dirking, N. Willenbacher, L. Boggs

Progress in Organic Coatings 42, 59-64 (2001)

B. Dames, B.R. Morrison and N. Willenbacher Rheologica Acta 40, 434-440 (2001)
R. Ettl, V. Schädler, and N. Willenbacher, Nordic Pulp & Paper Research Journal, 5 (2000)
F.M. Horn, W. Richtering, J. Bergenholtz, N. Willenbacher, and N.J. Wagner J. Colloid Interface Sci. 225, 166-178 (2000)
A. Weiss, M. Ballauff, and N. Willenbacher J. Colloid Interface Sci. 216, 185-188 (1999)
N. Willenbacher, H. Hanciogullari, and M. Raedle TAPPI Journal 82, 167-174 (1999)
J. Bergenholtz, F. M. Horn, W. Richtering, N. Willenbacher, N. J. Wagner Physical Review E, Rapid Communications, 58 (4), 4088-4091 (1998)
J. Bergenholtz, N. Willenbacher, B. Morrison, N.J. Wagner, D. van de Ende, and J. Mellema  J. Colloid Interface Sci., 202, 430-440 (1998)
N. Willenbacher, H. Hanciogullari, and H.G. Wagner Chemical Engineering and Technology, 20, 557-563 (1997)
N. Willenbacher Journal of Colloid and Interface Science 182, 501-510 (1996)
H.M. Laun, C. Kormann, and N. Willenbacher Rheologica Acta 35, 417-432 (1996)
M. Baumgärtel and N. Willenbacher Rheologica Acta 35, 168-185 (1996)
N. Willenbacher and R. Hingmann J. Non-Newtonian Fluid Mech., 52 163-176 (1994)
H. Spiering and N. Willenbacher J. Phys. Condens. Matter, 1, 10089-10105 (1989)
N. Willenbacher and H. Spiering J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 1423-1439 (1988)